O nás

Kdo jsme a co děláme?

O společnosti Protetika Štěpánová

Nestátní zdravotnické zařízení Protetika Štěpánová a spol., s.r.o. je zaměřeno na individuálně i sériově vyráběné ortopedicko protetické pomůcky, jejich úpravy i opravy na základě poukazu vystaveného odborným lékařem. Téměř všechny pomůcky jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Smlouvu má zařízení uzavřenou se všemi zdravotními pojišťovnami. Využíváme nejnovější postupy a moderní technologie, které zvyšují přesnost odebíraných měrných podkladů a zvyšují kvalitu výrobku. Zařízení za dobu svého provozu nasbíralo mnoho zkušeností. Vysoký standard poskytovaných služeb zajišťují kvalifikování pracovníci v oboru, kteří prošli řadou školení a získali důležité certifikáty u nás i na seminářích v zahraničí.

Je pro nás velmi důležitý lidský přístup, používání kvalitních materiálů a komponentů. Potřeby každého klienta řešíme individuálně s přihlédnutím
na jeho požadavky.

Certifikáty

Protetika Štěpánová a spol. s.r.o. klade velký důraz na kvalitu svých výrobků a služeb. Od r. 2017 je držitelem platného osvědčení v certifikaci systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Certifikace ISO 13 485 ed2 : 2016 = management kvality – zdravotnické prostředky zaručuje:

  • Splnění očekávání zákazníků
  • Dostání legislativním požadavkům státních orgánů
  • Zlepšení konkurenční výhody
  • Zviditelnění dobrého jména naší společnosti

Jsme smluvním partnerem těchto pojišťoven