Zabýváme se individuální výrobou protéz jak dolních tak horních končetin.

Ukázka výroby protézy na našem pracovišti

Základní vlastnosti protéz

Protéza jako taková, je externí pomůcka aplikovaná na chybějící končetinu (nevyvinutou část, popřípadě celou končetinu), kterou nahrazuje. Protézy jsou aplikovány u pacientů, kteří jsou po prodělané amputaci (cukrovka, onkologická onemocnění, vaskulární onemocnění), po úrazu nebo při vrozených defektech. Základními požadavky kladené na protézu při zhotovení – komfort, funkce, vzhled.

Komfort

Kritickou částí protézy bývá typ a provedení pahýlového lůžka, s čímž souvisí právě komfort celé protézy. Na zhotovení lůžka protézy je věnována velká pozornost, aby se předcházelo tomu, že celá protéza nebude pacientovi vyhovovat. Za dlouhodobý komfort je považováno právě vyhovující pahýlové lůžko, čímž je docíleno eliminování bolesti a diskomfort, poskytování dostatečné stability a opory, snadné aplikace a údržbě.

Funkce

Funkce protézy je stanovena optimálním výběrem protetických dílů (protetické chodidlo a klouby), a také jejich prostorovým umístěním do protéz, které je vhodné. Správnou volbou dílů protézy, která je založena na funkční indikaci, umožňujeme plně využít schopnosti každého uživatele protézy. Při stavbě protézy využíváme moderní diagnostické postupy a jsou zde uplatněny naše znalosti z biomechaniky. Díky správnosti navržení a sestavení celé protézy nedochází k technickému omezení pro jejího uživatele.

Vzhled

Vzhledem jako takovým je myšleno tvarové, materiálové a barevné provedení protézy. Naším cílem je získání akceptovatelného vzhledu protézy, přiblížení se vzhledu končetiny. To však může být limitováno uspořádáním protézy, použitými díly a cenovými limity na pomůcku. Splnění základních požadavků na protézu je realizováno ve spolupráci s lékařem, fyzioterapeutem, protetikem, pacientem a za pomoci členů rodiny.


Ukázka námi vyrobených protéz


Klasifikace a indikace protéz

Podle výšky amputace

  • Amputace v noze a hleznu
  • Transtibiální (bércové)
  • Exartikulace v kolenním kloubu
  • Transfemorální amputace (stehenní)
  • Exartikulace v kyčelním kloubu

Podle provedení protézy

  • Prvovybavení
  • Standardní
  • Speciální

Při stanovení typu protézy se vychází z funkční indikace. Ta zohledňuje výšku amputace a provedení protézy vzhledem ke stupni aktivity uživatele, který je očekáván. Dále také zhotovujeme dětské protézy a provádíme veškeré úpravy a opravy protéz.


Návody k protézám

Návody k sériově vyráběným ortézám ve formátu PDF ke stažení naleznete zde.


 

Transtibiální (bércové) protézy
Exartikulace v kolenním kloubu
Transfemorální amputace (stehenní)
Exartikulace v kyčelním kloubu